θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, April 01, 2017

Εμείς δεν προσλαμβάνουμε φιλελεύθερους.

 
Σημείωση προς υποψήφιους εργασίας :
Εμείς δεν προσλαμβάνουμε φιλελεύθερους.
Αυτό δεν οφείλεται στο γεγονός ότι διαφωνούμε με τις πολιτικές τους απόψεις.
Είναι γιατί η εργασία εδώ απαιτεί ανώτερη αιτιολόγηση, λογική και την ανάγνωση των δεξιοτήτων κατανόησης που οι φιλελεύθεροι είναι ελλειμματικοί σε αυτόν τον τομέα.
Έχουμε διαπιστώσει ότι λαμβάνουν αποφάσεις με βάση τα συναισθήματά τους και δεν είναι λογικοί. Αυτό θα ήταν πολύ επιζήμιο για την επιχείρησή μας.
Λυπούμαστε για την όποια ταλαιπωρία μπορεί να προκαλέσει.
 
 
Job Applicants Please Note:
We do not hire LIBERALS.
This is not because we disagree with their political views.
It is because working here requires superior reasoning, logic and reading comprehension skills, and in our expertise liberals are deficient in this area.
We have found that they make decisions based on their emotions, not logic. This would be very detrimental to our business.
We regret any inconvenience this may cause.