θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, April 23, 2017

Η μυστικότητα έχει γίνει τρόπος ζωής.


Η μυστικότητα έχει γίνει τρόπος ζωής, ιδιαίτερα για τις μυστικές επιχειρήσεις των πυρηνικών δυνάμεων και είναι συνεχής για το κυβερνητικό σύστημα.
Προετοιμαζόμενες για όλες τις πιθανότητες άμυνας προσπαθώντας να βρίσκονται ένα βήμα μπροστά από κάθε αντίπαλο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ και οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν γίνει τόσο μυστικές, που ολόκληρες πόλεις και υπόγειοι πολιτισμοί έχουν δημιουργηθεί χωρίς τη γνώση του κοινού.
Εάν αυτά είναι αυτά που γνωρίζουμε τώρα, υποψιαστείτε τι δεν γνωρίζουμε ...

Secrecy has become a way of life, particularly for the stealthy operations of nuclear powers and a continuity of government system.
In preparing for all eventualities of defense, and attempting to stay one step ahead of every adversary, the U.S. government and governments around the world have become so secret, that entire cities and underground civilizations have been created without the knowledge of the public.
If these are the ones we now know all about, take a guess what we don't know about...