θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, April 23, 2017

Το Παγκόσμιο Βασικό Εισόδημα..


Ο Elon Musk είναι ο μόνος τελευταίος τεχνολόγος - τιτάν δισεκατομμυριούχος που δηλώνει ότι το σύστημα θα πρέπει να εφαρμόσει το Παγκόσμιο Βασικό Εισόδημα  (Universal Basic Income) για να αντισταθμίσει την εξαφάνιση των θέσεων εργασίας και την εξάλειψη της ικανότητας της πλειοψηφίας των ανθρώπων να συνεχίσουν ως προς το ζειν.
Το μέλλον θα μπορούσε να είναι πολύ σκοτεινό, εάν εμείς οι άνθρωποι δεν θα έχουμε πλέον κανένα σκοπό, καμία ελευθερία και δεν θα ανέρχονται πληθυσμιακά σε λίγο περισσότερο από τα κατοικίδια ζώα ...

Elon Musk is only the latest billionaire tech-titan to declare that the system will have to implement Universal Basic Income (UBI) in order to compensate for the apocalypse of human jobs and the wiping out of the ability of the majority of people to continue making a living.
The future could be very dark if we humans have no purpose, no freedom, and amount to little more than just pets...