θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, April 30, 2017

Χίλαρυ Κλίντον: Ο μέσος Δημοκρατικός είναι απλά ηλίθιος.

 
 
Look, the average Democrat is just plain stupid. They're easy to manipulate. That's the easy part. --Hillary Clinton, as told to Dick Morris

 

Κοίτα, ο μέσος Δημοκρατικός είναι απλά ηλίθιος. Είναι εύκολο να χειριστεί. Αυτό είναι το εύκολο τμήμα.
--Η Χίλαρυ Κλίντον, όπως το είπε στον Dick Morris