θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, April 03, 2017

Πρέπει να τον ρωτήσετε είναι σε πια τάξη ανήκει....


Μην αναζητάς στο υλικό που έχει συγκεντρωθεί για στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο ύποπτος ενήργησε ή μίλησε εναντίον των σοβιετικών αρχών. Το πρώτο ερώτημα που πρέπει να τον ρωτήσετε είναι σε πια τάξη ανήκει, ποια είναι η καταγωγή, η εκπαίδευση, το επάγγελμα του. Αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να καθορίσουν τη μοίρα του. Αυτή είναι η ουσία της Κόκκινης τρομοκρατίας. [3]

Martin Ivanovich Lācis (Μάρτιν Ιβάνοβιτς Λάτσις) - (Ρωσικό: Мартын Иванович Лацис)Do not look in materials you have gathered for evidence that a suspect acted or spoke against the Soviet authorities. The first question you should ask him is what class he belongs to, what is his origin, education, profession. These questions should determine his fate. This is the essence of the Red Terror.[3]

Martin Ivanovich Lācis (Russian: Мартын Иванович Лацис )

https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Latsis