NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, April 19, 2017

Φόρος εισοδήματος: Το ετήσιο Κούρεμα.

 


 «Το ετήσιο Κούρεμα»

Ο Φρανκ Χοντόρωφ (Frank Chodorov) υποστήριξε ότι ο φόρος εισοδήματος ήταν η «ρίζα όλων των κακών» και είχε δίκιο. Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η απάτη γνωστή ως "Federal Reserve", η μαζική ληστεία που ακολούθησε αμέσως μετά, είναι γνωστή ως φόρος εισοδήματος . Είμαστε αναγκασμένοι να πληρώνουμε για τη δική μας υποδούλωση. Ω βέβαια! Μας λένε «εθελοντικά.» Προσπαθήστε "μη  εθελοντικά" και θα δείτε τι θα σας συμβεί. Ήρωες όπως ο Irwin Schiff αντιστάθηκε και τον φυλάκισαν. Πέθανε αλυσοδεμένος σε ένα νοσοκομείο των φυλακών, ενώ η Κλίντον έδινε χάρη στους φίλους της στα ναρκωτικά καθώς και στον δισεκατομμυριούχο Marc Rich.
Αλλά παρεκκλίνω. Ο φόρος εισοδήματος για πρώτη φορά προωθήθηκε ως ένα μέσο για να κάνουν τους πλούσιους να «πληρώσουν το μερίδιο τους.» Στην αρχή μόνο οι πλούσιοι έπρεπε να πληρώσουν και είχε μόνο ένα μικρό ποσοστό μέχρι 7 τοις εκατό το πολύ. Σήμερα είναι κοντά στο 40 τοις εκατό και ο καθένας πρέπει να πληρώσει. Ακόμη και αν οι τύραννοι επιστρέψουν κάποια χρήματα των φορολογουμένων, κάθε χρόνο είμαστε αναγκασμένοι να αποκαλύψουμε όλα τα οικονομικά μας μυστικά στα αφεντικά μας. Το IRS (Εφορία) έχει γίνει ένας αδίστακτος οργανισμός και μπορούν να μας παρενοχλούν και να κατάσχουν τα χρήματά μας ανά πάσα στιγμή. Είμαστε όλοι ένοχοι μέχρι να μπορέσουμε να αποδείξουμε την αθωότητά μας ........ 
Ο Irwin Allen Schiff ήταν ένας Αμερικανός φορολογικός διαδηλωτής γνωστός για τη συγγραφή και προώθηση λογοτεχνίας με την οποία ισχυρίζετο ότι ο φόρος εισοδήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι παράνομος και αντισυνταγματικός.

Irwin Allen Schiff was an American tax protester known for writing and promoting literature in which he claimed the income tax in the United States is illegal and unconstitutional."The Annual Shearing"

Frank Chodorov claimed the income tax was the ‘root of all evil’ and he was right. Once we were inflicted with the scam known as the Federal Reserve, the mass robbery known as the income tax soon followed. We are forced to pay for our own enslavement. Oh sure, they tell us it’s ‘voluntary.’ Try not volunteering and see what happens. Heroes such as Irwin Schiff resisted it and they locked him up. He died shackled in a prison hospital while Clinton pardoned his drug pushing friends as well as the billionaire Marc Rich.
But I digress. The income tax was first promoted as a means to make the rich ‘pay their fair share.’ At first only the rich had to pay, and they only had to pony up 7 percent at the most. Nowadays it’s close to 40 percent and everyone has to pay. Even if the tyrants refund some taxpayer money, every year we are still forced to reveal all of our finances to our masters. The IRS has become a rogue agency and they can harass us and seize our money at any time. We are all guilty until we can prove our innocence........ 
 
Ο Marc Rich (γεννημένος ως Marcell David Reich, 18 Δεκεμβρίου 1934 - 26 Ιουνίου 2013) ήταν διεθνής έμπορος εμπορευμάτων, διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων, χρηματοδότης και επιχειρηματίας. Ήταν περισσότερο γνωστός για την ίδρυση της εταιρείας Glencore και για το ότι κατηγορήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τις ομοσπονδιακές κατηγορίες για φοροδιαφυγή και την πραγματοποίηση αμφιλεγόμενων διαπραγματεύσεων πετρελαίου με το Ιράν κατά τη διάρκεια της κρίσης των ομήρων. Ήταν στην Ελβετία κατά τη στιγμή του κατηγορητηρίου και ποτέ δεν επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες. [2] Έλαβε μια αμφιλεγόμενη προεδρική χάρη από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον στις 20 Ιανουαρίου 2001, την τελευταία μέρα διοίκησης του Κλίντον. [3]
 
 
Marc Rich (born Marcell David Reich; December 18, 1934 – June 26, 2013) was an international commodities trader, hedge fund manager, financier and businessman.[1] He was best known for founding the commodities company Glencore and for being indicted in the United States on federal charges of tax evasion and making controversial oil deals with Iran during the Iran hostage crisis. He was in Switzerland at the time of the indictment and never returned to the United States.[2] He received a controversial presidential pardon from U.S. President Bill Clinton on January 20, 2001, Clinton's last day in office.[3]