θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, February 20, 2017

Ο Δημήτριος ο Πολιορκητής φέρθηκε σάν ήθοποιός

 
Κατά τόν Πλούταρχο (Δημήτρ., Κεφ. ΜΔ'), ό Δημήτριος φέρθηκε σάν ήθοποιός καί όχι σάν βασιλιάς: «ώσπερ ού βασιλεύς, άλλ’ ύποκριτης». Ό χαρακτηρισμός του Πλουτάρχου ενέπνευσε στον Καβάφη τό ποίημά του «Ό βασιλεύς Δημήτριος», πού τελειώνει μέ τούς στίχους: «κάμνοντας όμοια σάν ήθοποιός—πού όταν ή παράστασις τελειώσει,—άλλάζει φορεσιά κι απέρχεται».