θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, February 04, 2017

Η μυστηριώδης σύνδεση μεταξύ του Σείριου και της Ιστορίας του Ανθρώπου


Η μυστηριώδης σύνδεση μεταξύ του Σείριου και της Ιστορίας του Ανθρώπου

The Mysterious Connection Between Sirius and Human History

 
Από την αυγή του πολιτισμού έως τη σύγχρονη εποχή, από απομακρυσμένες φυλές της Αφρικής έως τις μεγάλες πρωτεύουσες του σύγχρονου κόσμου, ο Σείριος ήταν - και εξακολουθεί να είναι - ως ένας δωρητής της ζωής-. Παρά τη διαφορά μεταξύ των πολιτισμών και των εποχών, τα ίδια μυστήρια χαρακτηριστικά δίνονται στον αστέρα του κυνός, κάτι που μπορεί να μας οδηγήσει στην ερώτηση : πώς μπορούν όλοι αυτοί οι ορισμοί να συγχρονίζονται  τόσο τέλεια; Υπάρχει μια κοινή πηγή για αυτούς τους μύθους σχετικά με τον Σείριο; Ο αστέρας του κυνός   σχετίζενται πάντα   με τη θεότητα και θεωρείται ως πηγή γνώσης και εξουσίας. Αυτές οι συνδέσεις είναι ιδιαίτερα εμφανής όταν εξετάζει κανείς τις διδασκαλίες και το συμβολισμό των μυστικών κοινωνιών, που έχουν πάντα διδάξει για μια μυστική σχέση με αυτό το συγκεκριμένο ουράνιο σώμα. Υπάρχει μια μυστική σχέση μεταξύ της ανθρώπινης εξέλιξης και του Σείριου; Το ξεκλείδωμα  αυτού του μυστικού  θα σήμαινε το ξεκλείδωμα ενός από τα μεγαλύτερα μυστήρια της ανθρωπότητας.


 
 
The Washington Monument, an Egyptian obelisk representing the male principle, is directly connected with the dome of the Capitol, representing the female principle. Together they produce Horus an unseen energy represented by Sirius. (For more information, read the article Mystical Sites – The U.S. Capitol).

 
In Harry Potter, the character named Sirius Black is most likely a reference to Sirius B. (the “darker” star of Sirius’ binary system). He is Harry Potter’s godfather, which makes Sirius, once again, a teacher and a guide. The wizard can turn into a big black dog, another link with the “dog star”.

 
The hieroglyph representing Sirius contains three elements: a “phallic” obelisk (representing Osiris), a “womb-like” dome (representing Isis) and a star (representing Horus).


 
Star alignment with the Great Pyramid of Giza. Orion (associated with the god Osiris) is aligned with the King’s Chamber while Sirius (associated with the goddess Isis) is aligned with the Queen’s Chamber.

 
In the Truman Show, a spotlight – used to imitate the light of a star in Truman’s fake world – falls from the sky and nearly hits him. The label on the spotlight identifies it as Sirius. Truman’s encounter with Sirius gives him a glimpse of “true knowledge” and prompts his quest for truth. Sirius is therefore the “star of initiation”. It caused Truman to realize the limitations of the his studio world (our material world) and lead him to freedom (spiritual emancipation).


 
In Disney’s Pinocchio, based on a story written by Freemason Carlo Collodi, Gepetto prays to the brightest star in the sky to have a “real boy”. The Blue Fairy (her color is a reference to Sirius’ light-blue glow) then descends from the heavens to give life to Pinocchio. Throughout the marionette’s quest to become a boy (an allegory for esoteric initiation), the Blue Fairy guides Pinocchio towards the “right path”. Sirius is therefore represented as a source of life, a guide and a teacher. (For more information see the article entitled The Esoteric Interpretation of Pinocchio).

https://vigilantcitizen.com/hidden-knowledge/connection-between-sirius-and-human-history/