θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, February 20, 2017

Ο Πύρρος φόρεσε τήν περικεφαλαία του, με τά «τραγικά κέρατα»


Ό Πλούταρχος (Πύρ., Κεφ. ΙΑ') αναφέρει πώς οι Μακεδόνες αναζητούσαν μέ το βλέμμα τους τον Πύρρο: «τον Πύρρον έζήτουν περισκοπούντες». Τότε ό Πύρρος φόρεσε τήν περικεφαλαία του, πού ξεχώριζε από τό επιβλητικό λοφίο καί άπό τά «τραγικά κέρατα» πού στόλιζαν επίσης καί τήν περικεφαλαία του Μεγάλου ’Αλεξάνδρου (Kienast, RE, Pyr., σελ. 124), καί εμφανίστηκε στούς Μακεδόνες, πού έτρεξαν νά ενωθούν μαζί του».