θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, February 28, 2017

Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Δ΄ (242 - 254): Επιθεώρηση του στρατού.

 
 
 
 
 
 
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Δ΄ (242 - 254):  Επιθεώρηση του στρατού.
   
https://youtu.be/EqA5LFWjq10
 
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Δ΄  (255 - 298 ):  Πρόμαχοι και ουραγοί.https://youtu.be/ESmMvGPldXg
 
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Δ΄ (299 - 348):  Αναγκαίη πολεμίζοι.https://youtu.be/sDjjYUglK5c
 
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Δ΄ (349 - 401): Προσβολές και παραινέσεις.  
 
https://youtu.be/CbIqzO3cca0
 
Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Δ΄ (402 - 428): Καλλίτεροι από τους πατέρες τους. 
 
https://youtu.be/3CTFGYV9rBM