θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, January 06, 2017

Σήμερα γιορτάζουν οι Καβειροι.

 
Σήμερα γιορτάζουν οι Κάβειροι.
Οι Κάβειροι ήταν θεότητες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας προερχόμενοι από την πελασγική θρησκεία. Οι Κάβειροι ήταν προστάτες των ναυτικών και όσοι κινδύνευαν τους επικαλούντο για τη σωτηρία τους.
 
The Cabiri were deities of ancient Greek mythology derived from the Pelasgian religion. The Cabiri were patrons of seamen and those who risked their life invoked for their salvation.