θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, November 21, 2016

Forbes: Ο Φιντέλ Κάστρο δικαιούχος μέχρι και $900 εκατομμυρίων.

Forbes: Ο Φιντέλ Κάστρο δικαιούχος μέχρι και $900 εκατομμυρίων.

More recently, articles in various financial periodicals, most notably Forbes magazine, have pointed to Fidel Castro, General Secretary of the Republic of Cuba since 1959, of likely being the beneficiary of up to $900 million, based on "his control" of state-owned companies.[42] Opponents of his regime claim that he has used money amassed through weapons sales, narcotics, international loans, and confiscation of private property to enrich himself and his political cronies who hold his dictatorship together, and that the $900 million published by Forbes is merely a portion of his assets, although that needs to be proven.[43]

Πιο πρόσφατα, άρθρα σε διάφορα οικονομικά περιοδικά, κυρίως το περιοδικό Forbes, έχουν επισημάνει πως ο Φιντέλ Κάστρο, ο Γενικός Γραμματέας της «Δημοκρατίας» της Κούβας από το 1959, είναι πιθανό να είναι ο δικαιούχος μέχρι και $ 900 εκατομμυρίων, χάρις στον «έλεγχο του» στις   εταιρείες που ανήκουν στο κράτος. [42] Οι αντίπαλοι του καθεστώτος του ισχυρίζονται ότι έχει χρησιμοποιήσει τα χρήματα που συγκέντρωσε από τις πωλήσεις όπλων, ναρκωτικών, διεθνή δάνεια και την κατάσχεση ιδιωτικής περιουσίας για να πλουτίσει ο ίδιος και οι πολιτικοί φίλοι του οι οποίοι μοιράζονται τη δικτατορία του κοινού, και ότι τα $ 900 εκατομμύρια που δημοσιεύθηκαν από το Forbes είναι απλώς ένα τμήμα της περιουσίας του, αν και αυτό θα πρέπει να αποδειχθεί. [43]
http://usatoday30.usatoday.com/money/2006-05-04-castro_x.htm