θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, October 26, 2016

Όποιος μελετά αποχαρακτηρισμένα έγγραφα ....Νόαμ Τσόμσκι

 
"Anyone who studies declassified documents soon becomes aware that government secrecy is largely an effort to protect policy makers from scrutiny by citizens, not to protect the country from enemies."
 
- Noam Chomsky
 
"Όποιος μελετά αποχαρακτηρισμένα έγγραφα αμέσως αντιλαμβάνεται ότι η κυβερνητική μυστικότητα είναι σε μεγάλο βαθμό μια προσπάθεια να προστατεύσει τους φορείς χάραξης πολιτικής από τον έλεγχο από τους πολίτες, όχι για την προστασία της χώρας από τους εχθρούς."
 
- Νόαμ Τσόμσκι