θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, September 17, 2016

"Για να μάθετε ποιος σας κυβερνά, μάθετε απλά ποιον δεν επιτρέπεται να επικρίνετε". Voltaire - François-Marie Arouet

 
"Για να μάθετε ποιος σας κυβερνά, μάθετε απλά ποιον δεν επιτρέπεται να επικρίνετε". Voltaire - François-Marie Arouet 
 
 "To learn who rules over you, simply find out who you are not allowed to criticize.". Voltaire -  François-Marie Arouet