θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, September 17, 2016

Oι καλόγεροι έχουν υποδουλώσει τους εύπιστους Έλληνες. The monks have enslaved the credulous Greeks.

 
Oι καλόγεροι έχουν υποδουλώσει τους εύπιστους Έλληνες. The monks have enslaved the credulous Greeks.
 
Ο Γάλλος περιηγητής και διπλωμάτης Choiseul Gouffier (1776) στο έργο του «Voyage pittoresque de la Grece» γράφει: «Όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη από καλογέρους που έχουν υποδουλώσει τους εύπιστους Έλληνες και κυβερνούν όπως θέλουν αυτοί».
«Οι καλόγεροι με τα όργια τους δημιουργούσαν μεγάλα σκάνδαλα. Με τις αγυρτείες τους ξεγελούσαν τις γυναίκες και έπαιρναν από αυτές ότι είχαν και δεν είχαν, και από τους αγρότες έπαιρναν τα χωράφια και το βιός τους ακόμα» (Αλέξανδρος Διομήδης «Βυζαντινές Μελέτες»).
Οι καλόγεροι πωλούσαν στους ξένους χιλιάδες αρχαιοελληνικούς παπύρους αμέτρητες χιλιάδες βιβλίων σε εξευτελιστικές τιμές. Έχουν γεμίσει τα μουσεία της Ευρώπης και τη Αμερικής από παπύρους, βιβλία και ελληνικά αγάλματα, που πουλήθηκαν από τους αμαθείς ρασοφόρους.
 
The French explorer and diplomat Choiseul Gouffier (1776) in his «Voyage pittoresque de la Grece» writes: "All Greece is full of monks who have enslaved the credulous Greeks and govern as they want."
"The monks with their orgies created major scandals. With their quackery fooled women and taking from them their posetions, and from the farmers were taking the fields and their livelihoods "(Alexander Diomedes" Byzantine Studies ").
The monks were selling to Europeans thousands of ancient Greek papyri, countless thousands of books at very low prices. They have filled the museums of Europe and America from scrolls, books and Greek statues, which were sold by their ignorant monks.