θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, September 11, 2016

Aυτή είναι η «Λουσίλ».

 
Aυτή είναι η «Λουσίλ». Τα σύμβολα - ο Ισοσκελής Σταυρός και αυτό που βρίσκεται στο κεντρο του μετώπου - είναι καθαρά Ελληνικά.

Lucille, Dakota Sioux, by Edward S. Curtis, 1907 The symbols - the equilateral cross and at the center of the forehead - are purely Greek.