θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, August 28, 2016

Ο φόρος ιδιοκτησίας σχεδιάστηκε από τον Moses Hess στα 1.846


Ο φόρος ιδιοκτησίας σχεδιάστηκε από τον Moses Hess στα 1.846

 

The property tax was designed by Moses Hess in 1846

 

Ο φόρος ιδιοκτησίας, πείτε τον όπως θέλετε, ΕΝΦΙΑ κλπ δεν είναι παρά κατάσχεση των ακινήτων μέσω της εξοντοτικής φορολογίας.


The property tax, call it as you want, ENFIA etc. are merely seizing property through heavy taxation.