θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, July 07, 2016

Αρχαίο ελληνικό δράμα στη γλώσσα του πρωτοτύπου από το King’s Greenwood .


Το Ελληνικό δράμα είναι μια «τεράστια παραγωγή»

Το 2012 Ελληνικό δράμα , του Ευριπίδη «Εκάβη", στο οποίο έπαιξαν και το σκηνοθέτησαν  οι  μαθητές του King’s Greenwood , παρουσιάστηκε την Τετάρτη 8 - Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου στις Greenwood Θέατρο του Βασιλιά.
Το Τμήμα Κλασικών παρουσιάζει ετησίως ένα αρχαίο ελληνικό δράμα στη γλώσσα του πρωτοτύπου και αυτό αποτελεί μια παράδοση από το 1953.


Greek Play is a 'tremendous production'

The 2012 Greek Play, Euripides' Hecuba, acted and directed by King’s students, was performed Wednesday 8 – Friday 10 February at the King’s Greenwood Theatre.
The Department of Classics puts on an annual ancient Greek Play which is performed in the original language and has been a tradition since 1953.


http://www.kcl.ac.uk/campuslife/student/news/stories/2012/Greek-Play-is-a-tremendous-production.aspx