θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, July 30, 2016

Μάρτυρες του ιαχωβά στο Μεξικό κατέστρεψαν....


Jehovah's Witnesses accused of damaging Otomi religious site in Mexico at Mayonhika, an ancient site where stone structures were toppled and offerings tossed about. The attack was unusual in a country where few ancient pre-Hispanic religious sites remain functioning. A researcher who interviewed some of the attackers said they identified themselves as Jehovah’s Witnesses and viewed the altars as blasphemy.  www.theguardian.com

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά κατηγορούνται πως κατέστρεψαν θρησκευτικό χώρο των Otomi στο Μεξικό, στη Mayonhik, μία αρχαία τοποθεσία.  Ανέτρεψαν  μία αρχαία πέτρινη δομή και πέταξαν τις προσφορές.

Η επίθεση ήταν ασυνήθιστη σε μια χώρα όπου λίγα αρχαία προ-ισπανόφωνα θρησκευτικά μνημεία εξακολουθούν να λειτουργούν.

Ένας ερευνητής που πήρε συνέντευξη από μερικούς από τους επιτιθέμενους είπαν ότι είναι Μάρτυρες του Ιεχωβά και θεωρούν τους βωμούς βλασφημία. www.theguardian.com

 
Christians faithfully followed their holy book and brοk down the altars of Otomi religious site in Mexico.

«Break down their altars and smash their sacred pillars. Burn their Asherah poles and cut down their carved idols. Completely erase the names of their gods!» Deuteronomy 12:3

Χριστιανοί ακολούθησαν πιστά το ιερό τους βιβλίο και κατέστρεψαν θρησκευτικό χώρο των Otomi στο Μεξικό. 

«Και θα κατεδαφίσετε τους βωμούς τους και θα συντρίψετε τις στήλες τους και θα κατακάψετε με φωτιά τα άλση τους και θα κατακόψετε τα είδωλα των θεών τους, και θα εξαλείψετε τα ονόματά τους από εκείνο τον τόπο». Δευτερονόμιο Κεφ. 12. 3 

«Break down their altars and smash their sacred pillars. Burn their Asherah poles and cut down their carved idols. Completely erase the names of their gods!» Deuteronomy 12:3