θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, July 06, 2016

Η βάπτισις είναι τελετή θανάτου, για τον Έλληνα.

 
Η βάπτισις είναι τελετή θανάτου, για τον Έλληνα.
The Baptism is a death ceremony for the Greek.


Το συμβολικό κόψιμο μιας μπούκλας μαλλιών κατά την βάπτιση, είναι τελετή θανάτου καθώς το θύμα αφιερώνεται στον χριστιανικό Άδη και αποκόπτεται από το Ελληνικό έθνος, για το οποίο είναι πλέον νεκρό. Το λέει ξεκάθαρα η τελετή της βάπτισης. Εάν βαπτισθείς , παύεις να είσαι Ελληνικό σπέρμα και γίνεσαι σπέρμα τοῦ Ἀβραὰμ. (1)
Το κόψιμο των μαλλιών είναι τελετή πένθους για τους Έλληνες. ...
(Ιλιάς Ψ 141, Σοφοκλής , Αίας 1173-4, Αισχύλος Χοηφόροι 168, Σοφοκλής , Ηλέκτρα 900, Ευριπίδης Ηλέκτρα 515). Με το κόψιμο των τριχών το θύμα, περνά τις προκαταρκτικές τελετές της θυσίας, τον καθαγιασμό, και αφιερώνεται στον θεό των Ιουδαίων.
(1) (Γαλάτας. 3,28 οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Γαλ. 3,29 εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστὲ).