θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, July 22, 2016

Τώρα διαφημίζεται και σε μία βιτρίνα πολυεθνικής ενδυμάτων στην πόλη σας.


Τώρα διαφημίζεται και σε μία βιτρίνα πολυεθνικής ενδυμάτων στην πόλη σας.

Η Mongrelization της Ευρώπης μέσω της μετανάστευσης αποτελεί ένα προμελετημένο σχέδιο: Το σχέδιο Coudenhove - Καλλέργη - Η Γενοκτονία των Λαών της Ευρώπης.

Europe's Mongrelization Through Immigration Is a Deliberate Plan: The Coudenhove-Kalergi Plan - The Genocide of the Peoples of Europe.