θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, July 06, 2016

Οι θεοί παρακολουθούν τις χειρότερες συμφορές της Ελλάδος αμέτοχοι, γιατί δεν τους τιμούμε.

 
Οι θεοί παρακολουθούν τις χειρότερες συμφορές της Ελλάδος αμέτοχοι, γιατί δεν τους τιμούμε.
Παλιά δηλαδή, στις καλλίτερες στιγμές ευτυχίας συνέβαιναν μυστικές εμφανίσεις και φωνές, που εξέπλητταν και θάμπωναν τους εχθρούς. Τώρα όμως οι θεοί παρακολουθούν τις χειρότερες συμφορές της Ελλάδος να συμβαίνουν στις ίδιες αυτές τελετές και να βεβηλώνεται η αγιότερη και πιο ευχάριστη εποχή, αφού γίνεται επώνυμη των μεγαλυτέρων συμφορών.
Πλούταρχος, Φωκίων Κεφάλαιο ...28, τμήμα 3, γραμμή 4


«πάλαι μὲν γὰρ ἐν τοῖς ἀρίστοις εὐτυχήμασι τὰς μυστικὰς ὄψεις καὶ φωνὰς παραγενέσθαι σὺν ἐκπλήξει καὶ θάμβει τῶν πολεμίων, νῦν δὲ τοῖς αὐτοῖς ἱεροῖς τὰ δυσχερέστατα πάθη τῆς Ἑλλάδος ἐπισκοπεῖν τοὺς θεούς, καὶ καθυβρίζεσθαι τὸν ἁγιώτατον τοῦ χρόνου καὶ ἥδιστον αὐτοῖς, ἐπώνυμον τῶν μεγίστων κακῶν γενόμενον.»
Plutarchus Biogr., Phil., Phocion “Plutarchi vitae parallelae, vol. 2.1, 2nd edn.”, Ed. Ziegler, K. Chapter 28, section 3, line 4