θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, June 25, 2016

Τα φετίχ και τα λείψανα αποτελούν γνώρισμα των απολίτιστων λαών. The fetish and the relics are characteristic of uncivilized peoples.


Τα φετίχ και τα λείψανα αποτελούν γνώρισμα των απολίτιστων λαών.
The fetish and the relics are characteristic of uncivilized peoples.
Η Εικονομαχία διήρκεσε πάνω από εκατό χρόνια: από το 730 μέχρι το 843 και κατά την διάρκειά της έγιναν άγριες δολοφονίες και από τις δύο πλευρές. Την περίοδο εκείνη ο κλήρος ήταν διχασμένος σε δύο στρατόπεδα τους εικονολάτρες και τους εικονομάχους με την πλευρά των οποίων τάχθηκε ο Λέων, ο ιδρυτής της δυναστείας των Ισαύρων. Ο αυτοκράτορας θέλη...
σε έτσι να περιορίσει την δύναμη των μοναστηριών και την έκρηξη της δεισιδαιμονίας που κυμαινόταν από τις αγοραπωλησίες χιλιάδων φυλαχτών / φετίχ και λειψάνων έως την κατάποση των χρωμάτων των εικόνων.
Μια σημείωση στο συναξάρι του οσίου Λαζάρου του ζωγράφου (17 Νοεμβρίου) γράφει κατά λέξιν: «Μια δε γυνή έχουσα στρόφους εις την κοιλίαν έξυσε από τον τοίχον εκείνον (που είχε ζωγραφίσει ο όσιος) και έπιε με το νερόν, και ούτως ιατρεύθη από την ασθένειαν» (Συναξαριστής, τόμος Β , σελ. 126).
Ο χριστιανισμός είναι φετιχισμός, αφού αποδίδει «πίστη στην υπερφυσική δύναμη ενός αντικειμένου» σύμφωνα με τον ορισμό της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας, η οποία σημειώνει πως ο φετιχισμός αποτελεί «γνώρισμα των απολίτιστων λαών».
ΓΡΗΓΟΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ “ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ”