θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, June 27, 2016

Η δίκη στον θρόνο του Δία.


Η δίκη στον θρόνο του Δία.

Ανάγνωση αποσπάσματος από την χαμένη τραγωδία του Αισχύλου ΑΙΤΝΑΙΑΙ. Η καταγραφή έγινε στις 28.06.2016 στο μαντείο της Δωδώνης.
Ο Αισχύλος έγραψε την τραγωδία "Αιτναίαι", προς τιμή της πόλης Αίτνας, που είχε ιδρύσει ο Ιέρωνας. Την τελευταία του νίκη στην Αθήνα την κέρδισε το 458.
Με αφορμή τα εγκαίνια της πρώτης Αίτνας από τον Ιέρωνα, ο Αισχύλος έγραψε μια τραγωδία (Αιτναίαι, 475 π.Χ.), η οποία δεν σώζεται, αντλώντας υλικό από τους μύθους της περιοχής. Στην πόλη είχε καθιερωθεί η ετήσια γιορτή Αίτναια, που περιελάμβανε κυρίως αρματοδρομίες.