θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, June 17, 2016

Τα Ελληνικά πανεπιστήμια αγνοούν την ευρυθμία και την ελευθερία του λόγου.

 
Τα Ελληνικά πανεπιστήμια αγνοούν την ευρυθμία και την ελευθερία του λόγου.
The Greek universities ignore eurhythmy and freedom of speech.
Τα Ελληνικά πανεπιστήμια ειδικά τελευταία εικοσαετία ήταν άντρο οικογενειοκρατίας, ευνοιοκρατίας, φαυλότητας, διαφθοράς, κάθε είδους ευνοιοκρατίας, μαύρου χρήματος, νομίμου υπονόμευσης της αξιοκρατίας και καταλήστευσης των πόρων και της δημοσίας περιουσίας. Το ερευνητικό έργο είναι τομέας άγνωστος, οι βανδαλισμοί, οι κλοπές και οι καταλήψει...ς διαρκές φαινόμενο. Στους χώρους του παρατηρείται διακίνηση και χρήση παρανόμων ουσιών. Ποιος νοήμων θα διαφωνούσε σ' όλα αυτά;
The Greek universities especially in recent decades were a den of nepotism, favoritism, vices, corruption, favoritism of any kind, black money, legal undermine meritocracy and plundering the resources and the public property. The research is unknown, vandalism, theft and occupations a lasting phenomenon. In campus we observe distribution and use of illegal substances. Who intelligent person would disagree in all this?