θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, June 10, 2016

Με την δήμευση της περιουσίας των Ελλήνων Εθνικών απέκτησε η “σεβαστή Εκκλησία”

 
Με την δήμευση της περιουσίας των Ελλήνων Εθνικών απέκτησε η “σεβαστή Εκκλησία” σε έναν μόνο παγκόσμιο λογαριασμό 4 Τρις, 200 Δις Εκατομμύρια Ευρώ.

“Διατάσσουμε να προσαρτηθούν στο αυτοκρατορικό ταμείο όσοι τόποι υπάγονταν προηγουμένως στο θρησκευτικό σφάλμα των παλαιών. (Την θρησκεία του 12θέου). Αυτά όμως που σε οποιοδήποτε μέρος είχαν περιέλθει σε κάποια πρόσωπα, είτε ως δωρεά προηγουμένων ηγεμόνων είτε ως δική μας παραχώρηση, θα παραμείνουν ως μέρος της δικής τους περιουσ...ίας έπ' άπειρον. Αυτά βεβαίως που με πολλά διατάγματα έχουμε χαρίσει στη σεβαστή Εκκλησία, αυτοδικαίως θα τα διεκδικεί αυτή”. - Αυτοκράτορες Ονώριος και Θεοδόσιος προς Δήμο Καρχηδονίων - Σεπτέμβριος, +415 ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΕΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - CODEX IUSTINIANUS
I.I DE PAGANIS, SACRIFICIIS ET TEMPLIS
With the confiscation of property of the ancient Greek religion acquired the "respected Church" in a single global account 4 trillion, 200 Billions.
"We order to attach to the imperial treasury those sites previously under the old religious error. (The religion of 12theon). These however that had come to some persons, either as previous rulers donation or as our concession, will remain as a part of their property indefinitely. These of course that with many orders we gave to the respected Church, automatically will claim it. " - Emperors Honorius and Theodosius to municipality of Carthaginians -