θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, June 03, 2016

ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ, ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ;

 
ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ, ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ;

 "Αλλά και τους εχθρούς μου εκείνους, που δεν ηθέλησαν να βασιλεύσω επ' αυτών, φέρετέ τους εδώ, και ΚΑΤΑΣΦΑΞΑΤΕ τους εμπρός μου. ( Λουκ.19 ιθ 27)
(«πλήν τους εχθρούς μου εκείνους, τους μη θελήσαντάς με βασιλεύσαι επ'; αυτούς, αγάγετε ώδε και κατασφάξατε αυτούς έμπροσθέν μου»).