θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, June 03, 2016

Είναι Ο ΩΝ ή το Ορφικό ΩΟΝ;

 
Είναι Ο ΩΝ ή το Ορφικό ΩΟΝ;

Στο φωτοστέφανο του Ιησού παρατηρούμε τον τίτλο : Ο ΩΝ. Ο χριστιανισμός για να μπορέσει να προσηλυτίσει τους οπαδούς των διαφόρων θρησκειών που ευρίσκοντο στην κυριαρχία των Ρωμαίων, ενσωμάτωσε στην διδασκαλία του στοιχεία από την κάθε θρησκεία. Άλλωστε και ο Παύλος το εδήλωσε ευθαρσώς στο Α΄ Κορ. 9,19-22 : «Έκαμα τον εαυτόν μου δούλον, δια να κερδήσω περισσότερους. έγινα μεταξύ των Ιουδαίων σαν Ιουδαίος, δια να κερδήσω Ιουδαίους, ἐγενόμην τοῖς ἀσ...θενέσιν ὡς ἀσθενής, ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω». Αυτό άλλωστε υπαινίσσεται και η έκφραση “Είναι άλλου παπά ευαγγέλιο”. Τα λεγόμενα ευαγγέλια δεν αποτελούν σταθερά και αμετάβλητα κείμενα που έμειναν αναλλοίωτα στο πέρασμα των αιώνων. Είναι κείμενα που τα μετέβαλαν ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εποχής. Θέλοντας λοιπόν να προσηλυτίσουν τους οπαδούς του Ορφέως πέρασαν κωδικά την εγγραφή ΟΩΝ. Θέλοντας με τον τρόπο αυτόν να πείσουν τους Ορφικούς ότι ο χριστιανισμός δεν αντιτίθετο στα Ορφικά δόγματα, αλλά τα είχε ενσωματώσει στην διδασκαλία του. Έτσι μυστικά έγραψε μέσα σε μία χρυσή σφαίρα (το φωτοστέφανο) το αναγραμματισμένο ΩΟΝ = ΟΩΝ