θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, May 05, 2016

Ο θεός συμβούλεσε και παρότρυνε τους Έλληνες.

 
Ο θεός συμβούλεσε και παρότρυνε τους Έλληνες.
Να ζουν ήσυχοι και εν ειρήνη, να αγωνίζονται πάντοτε μέσω της φιλοσοφίας, να λύνουν τις δίκαιες διαφορές τους καταφεύγοντας στις Μούσες και τον λόγο, έχοντας καταθέσει τα όπλα.
Πλούταρχος, Περί του Σωκράτους Δαιμονίου. F 7
God got advice and urged the Greeks.
To live in peace and be quiet, always struggling through philosophy, to solve their differences fair resorting to the Muses and logic, having been disarmed....

Plutarch, On the Demon of Socrates. F 7