θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, May 22, 2016

Ω, συ μιαρά σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως.

 
Ω, συ μιαρά σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως.

Ω, πόσο αισθάνομαι την φλόγα της αγανακτήσεως και της εντροπής εις την καρδίαν μου. …. Ω συ μιαρά σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως … είσαι γεμάτη από χρήματα όπου καθημερινώς κλέπτεις από τους ταλαιπώρους …. Εις ποίον μεγάλο ξεφάντωμα δεν βρίσκεται μέρος από τους συγκλήτους σου και ποίος από αυτούς δεν λατρεύει δύο και τρείς αρχόντισσας με άκραν αναισχυντίαν και σχεδόν φανερά; Εσύ, τους πτωχούς δεν καταδέχεσαι ούτε να τους ιδείς, όχι και να τους βοηθήσεις. Η λύσσα σου διά τα χρήματα είναι απερίγραπτος. Ω της δυστυχίας σας άνθρωποι βάρβαροι και μωροί. «Ελληνική Νομαρχία».