θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, May 20, 2016

Ιερά πλαστογραφία: Όταν το πρωτότυπο γράφει «Τον λαό τον εφόνευσε με πριόνια», αυτοί μεταφράζουν «τους έβαλε να εργαστούν με πριόνια».


Ιερά πλαστογραφία: Όταν το πρωτότυπο γράφει «Τον λαό τον εφόνευσε με πριόνια», αυτοί μεταφράζουν «τους έβαλε να εργαστούν με πριόνια».

Β΄ Βασ. 12,31: Τον δε λαόν, ο οποίος ευρίσκετο μέσα εις την πόλιν, τον έβγαλεν έξω από αυτήν και εφόνευσεν άλλους με πριόνια και άλλους με σιδηρούς κοπτήρας και άλλους ηνάγκασε να περάσουν από καλούπια πλίνθων. Το ίδιο έκαμε και στους κατοίκους όλων των άλλων πόλεων των Αμμωνιτών.
To πλαστογραφημένο γράφει:
2 Samuel 12:31 New International...
Version (NIV)
31 and brought out the people who were there, consigning them to labor with saws and with iron picks and axes, and he made them work at brickmaking.[a
2 Σαμουήλ 12: 31 Νέα Διεθνής Έκδοση
31 και έφερε τους ανθρώπους που ήταν εκεί, και τους έβαλε να εργαστούν με πριόνια και με σιδηρούς κοπτήρας και με αξίνες σιδερένιες, και τους έβαλε να εργάζονται στην κατασκευή τούβλων.