θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, April 15, 2016

ΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΔΟΓΜΑΤΑ


ΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΔΟΓΜΑΤΑ ! ! !

Ο όρος δόγμα αφορά μια θεμελιώδη αρχή ενός φιλοσοφικού ή θρησκευτικού συστήματος που περιγράφει το σύνολο των δοξασιών μιας φιλοσοφικής ή θρησκευτικής πίστης, το οποίο οι οπαδοί της αποδέχονται ως αληθινό και αναμφισβήτητο.
Δόγμα λοιπόν είναι μία στερεά δοξασία. Ότι πιστεύει κανείς πως είναι αληθές ή σωστό.
Η λέξις προέρχεται από το ρήμα δοκέω, δηλαδή, υποθέτω, νομίζω, μου φαίνεται. Είναι ότι θεωρητικώς ή πρακτικώς ορθόν και ωφέλιμον.
Κατά συνέπεια οι φιλοσοφικές αλήθειες και τα φιλοσοφικά αξιώματα , είτε θεωρητικά, είτε πρακτικά, καλούνται δόγματα.

The philosophical truths are called dogmas.

The term dogma relates to a fundamental principle of a philosophical or religious system that describes all of the beliefs of a philosophical or religious belief, which fans accept as true and indisputable. Doctrine then is a solid belief. That one believes to be true or correct. The word comes from the «δοκέω», that is, I guess, I think, it seems to me. What is theoretically or practically rectum and beneficial.
Thus the philosophical truths and philosophical maxims, either theoretically or practically, called dogmas, doctrines.