θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, April 15, 2016

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΟΤΗΣ ! ! !

 
 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΟΤΗΣ ! ! !

ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ! ! !

Όσοι λοιπόν υποστηρίζουν πως είναι Δημοκράται οφείλουν να υποστηρίζουν και την εφαρμογή των νόμων Περί Προδοσίας.
Προδοσία είναι κάθε παράβλεψις των συμφερόντων της πατρίδας.
Είναι η συνεννόησις με τον εχθρό, η παράδοσις στόλου, φρουρίου, η εγκατάλειψις θέσεως, η παρακοή σε διαταγές και κάθε παράβασις των δημοσίων καθηκόντων.
Προδοσία επίσης θεωρείται, οι υποσχέσεις με ψευδείς πληροφορίες και η αθέτησις κάποιου ειδικού ψηφίσματος.
Η μη εκτέλεσις όλων εκείνων των καθηκόντων που οφείλει ένας χρηστός πολίτης.
Προδότης είναι αυτός που δειλιάζει στον πόλεμο και αθετεί τον όρκο του σαν πολίτης,
Το έγκλημα της προδοσίας ορίζεται από τους νόμους της πολιτείας. Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγούνται οι προδότες και οι συνωμότες.
Εις την Αθήνα τον κάθε έναν ΠΟΥ ΕΠΕΔΙΩΚΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΥΣΕΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ , ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑ ΘΑΝΑΤΩΣΕΙ , ΧΩΡΙΣ ΠΟΙΝΗ ! ! !
ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΤΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΦΟΝΕΥΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΔΟΤΗ ΚΑΙ Ο ΦΟΝΕΑΣ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ! ! !
Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΝΤΟ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ , ΕΔΗΜΕΥΕΤΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΟΝΤΟ ! ! !
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΟ ΝΑ ΘΑΒΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ , ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΙΧΝΑΝ ΣΤΗΝ ΜΕΘΟΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ! ! !
Τα παιδιά των προδοτών ακολουθούσαν την τύχη των πατέρων τους.
ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΟ ΑΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΔΙΚΑΖΟΝΤΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ! ! !ι
ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΝΤΟΣ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ , ΕΞΟΡΥΣΣΟΝΤΟ ΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΙΧΝΑΝ , ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ! ! !
ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.
What is betrayal and what is the traitor.
These are the laws of democratic Athens.
Those who say they are Democrats should support and implement the laws on Treason.
Betrayal is any oversight of the country's interests. It is concertation with the enemy, surrender of the fleet, the fortress, the abandonment of position, the disobedience to orders and any transgression of public duties. Betrayal is also considered, promises with false information and brogation of a special resolution. The non carrying out of all those tasks required a virtuous citizen. Traitor is one who flinch at war and violates his oath as a citizen. The crime of treason defined by state law. In front of Justice are driven the traitors and the conspirators. In Athens every one that sought to destroy the constitution, every citizen could kill without penalty. Each citizen was obliged to kill the traitor and the killer had the price and claim compensation according to law.

The traitors estate condemning to death CONFISCATED and demolished their homes. It is forbiden to burie their bodies home and threw them to the city border. The children of traitors followed the fate of their fathers.
The traitors were considered dishonorable and being tried after death. The bones of convicted posthumously, removed and thrown outside the city.
LEXICON OF GREEK AND ROMAN ANTIQUITIES