θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, April 03, 2016

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΙΑ ΦΙΛΙΑ ;ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΙΑ ΦΙΛΙΑ ;
Οι Πυθαγόρειοι ήταν διάσημοι για τις φιλίες τους και για τα δόγματά τους περί φιλίας.
Κριτήριο επιλογής των φίλων σύμφωνα με τα Χρυσά Έπη, είναι η αρετή. Πρέπει δηλαδή : Να διαλέγει κάποιος για φίλο τον “άριστον αρετή”.
...
Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, τρία είναι τα είδη της φιλίας. Το ένα βασίζεται στο συμφέρον, στις ωφέλειες που αποκομίζει ο ένας άνθρωπος από τον άλλο, το δεύτερο στην ευχαρίστηση που δίνει ο ένας στον άλλο, ενώ το τρίτο, το καλλίτερο είδος, η “τέλεια φιλία” είναι αυτό μεταξύ καλών και ομοίωνως προς την αρετή ανθρώπων.
(Αριστοτέλη: Ηθικά Νικομαχ. 8.2.1, 3.1, 3.6)

What is the perfect friendship.
The Pythagoreans were famous for their friendships and their doctrines about friendship.
The criterion for the selection of the friends accordance with the Golden epics, is the virtue. You have to choose a friend who is "optimum virtue".
According to Aristotle, there are three kinds of friendship. One based on interest in the benefits accruing to one man by another, the second to the pleasure they give to each other, while the third, a better type, "perfect friendship" is the one between the good and the same in virtue people.
(Aristotle Ethical Nicomachus. 8.2.1, 3.1, 3.6)