θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, April 15, 2016

Η προσευχή του Σωκράτη.

 
Η προσευχή του Σωκράτη. 

Αγαπημένε μου Πάνα , και όσοι άλλοι θεοί κατοικείτε εδώ, δώστε μου να αποκτήσω την εσωτερική ομορφιά στην ψυχή μου, κι όσα έχω εξωτερικά αγαθά ας είναι αρμονικά με τα εσώτερα μου. Κι είθε να πιστεύω πλούσιο τον σοφό και το πλήθος του χρυσού να μου είναι τόσο ώστε να μην το κουβαλά ούτε να μπορεί να το σέρνει άλλος παρά μόνο ο σοφός. Χρειαζόμαστε τίποτα άλλο Φαίδρε ;
Φαίδρoς : Και για μένα επίσης να προσεύχεσαι , γιατί στους φίλους όλα είναι κοινά.
...
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ

Socrates: Let us pray to the gods:
Beloved Pan and other gods who live here, give me to get the inner beauty in my soul, and το have τηε external goods in harmony with my inner. And may I consider rich the wise and the number of gold to me so as not to carry or to drag else except the wise. We need nothing else Faidros?
Faidros: And for me also pray, because friends have all is common. Plato's Phaedrus