θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, April 15, 2016

Γιατί ο Χριστιανικός θεός είναι “Τριαδικός”;
Γιατί ο Χριστιανικός θεός είναι “Τριαδικός”;

Η δημιουργία του Χριστιανικού «τριαδικού» θεού, οφείλεται σε αντιγραφή από την Ελληνική θρησκεία. Η ιδέα της θεοποίησης του Ιησού σχετίζεται με τον ανταγωνισμό των θρησκειών της εποχής: Ημίθεος ο Ηρακλής, θεάνθρωπος ο Ιησούς . Ο χριστιανισμός έτσι παρουσιαζόταν προς τους Ιουδαίους ως μονοθεϊστική θρησκεία, και προς τους Έλληνες ως πολυθεϊστική και γινόταν έτσι ελκυστική και πολυσυλλεκτική. Στο Ελληνικό δωδεκάθεο παρουσιάζεται η τρ...
ιάδα Δίας, Άδης, Ποσειδών «τρεῖς γάρ τ' ἐκ Κρόνου εἰμὲν ἀδελφεοὶ οὓς τέκετο Ῥέα Ζεὺς καὶ ἐγώ, τρίτατος δ' Ἀΐδης ἐνέροισιν ἀνάσσων». (Όμηρος Ιλ. Ο΄ 187) . Η θεά Εκάτη εμφανίζεται στους ύστερους χρόνους της αρχαιότητας ως τρισυπόστατη, εκφράζοντας ουσιαστικά τους τρεις κόσμους (Θεϊκό, Γήινο και Νεκρικό).
Why the Christian God is "Triune"?
The creation of the Christian "trinity" God, is due to the copying from the Greek religion. The idea of deification of Jesus associated with competition religions of the time: demigod Hercules, God-man Jesus. Christianity thus presented to the Jews as a monotheistic religion and to the Greeks as polytheistic and was so attractive and inclusive. In Greek theology we find Jupiter, Hades and Poseidon (Homer Il 187). The goddess Hecate appears in the later years of antiquity as triune, essentially expressing the three worlds (Divine, Earth and Funereal).