θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, April 29, 2016

Ο Μεγάλος Γιός του Λουδοβίκου του 16ου πέθανε από το ξύλο.

 
Ο Μεγάλος Γιός του Λουδοβίκου του 16ου πέθανε από το ξύλο.
Ο Μεγάλος Γιός του Λουδοβίκου του 16ου, (του τελευταίου, του δολοφονηθέντος από την «Γαλλική» επανάσταση) (παιδί κάτω των Δέκα ετών), διάδοχος του Γαλλικού θρόνου, γνωστός ως "Δελφίνος", πέθανε από το ξύλο που του έριχνε ένα απόβρασμα, αλκοολικός φούρναρης, που του τον είχαν δώσει για ΣΚΛΑΒΟ. Θεωρητικά σύμφωνα με την δημοκρατική διάλεκτο: "τον είχε πάρει για να δουλεύει" .
Αυτό το δήλωσε πιστοποιημένος ξεναγός , σε Α...
γγλόφωνη ξενάγηση, στο ανάκτορο των Βερσαλλιών.
The great son of the 16th Ludwig died from Hitting.
The great son of Louis the 16th (The latter, slain by the "French" revolution) (a child less than ten years), heir to the French throne, known as "Dauphin", died from Hitting from a scum, an alcoholic baker, who had given him as a slave. Theoretically, according to the democratic dialect: "He took him to work."
This is said by a certified guide, in English-language to a tour at the palace of Versailles.