θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, March 27, 2016

ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΘΕΛΕΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟΥΡΟ ΤΟΥ ! ! !

 
ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΘΕΛΕΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟΥΡΟ ΤΟΥ ! ! !

Διαβάζουμε στη Παλαιά Διαθήκη: Και έλαβε Κύριος ό θεός τον άνθρωπον όν επλασε, και εθετο αυτόν εν τω παραδείσω της τρυφής, 16 εργάζεθαι αυτόν και φυλάσσειν. Γέννεσις 2: 15
Εφ’ όσον ο Θεός είχε ανάγκη από κηπουρό, τότε έχουν ανάγκη και οι Θεοί επί της γής.
Η οικογένεια Rockefeller είναι μία από τις οικογένειες αυτές. Όπως και οι άμεσοι συνεργάτες τους, χρειάζονται τροφή αγνή, αμόλυντη από ζιζανιοκτόνα, από χημικά λιπάσματα, που να μην είναι γενετικά τροποποιημένη.
Για τον λόγο αυτό δημιούργησαν τους Amish, μία ομάδα παραδοσιακών χριστιανών που κατάγονται από τους Ελβετούς Αναβαπτιστές.
Οι Amish είναι γνωστοί για την απλή ζωή, τα απλά ενδύματα και την απροθυμία να υιοθετήσουν πολλές από τις ανέσεις της σύγχρονης τεχνολογίας.
Οι εκκλησιαστικές ομάδες Amish προσπαθούν να διατηρήσουν ένα βαθμό διαχωρισμού από τον μη-Amish κόσμο.
Η χρήση των αυτοκινήτων δεν επιτρέπεται, ούτε το ραδιόφωνο, η τηλεόραση ή χρήση του Διαδικτύου. Δεν επιτρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια ή τα τηλέφωνα στα σπίτια τους.
Οι Amish και οι Rockefeller, ιδεολογικά συγγενείς, τηρούν κατά γράμμα τις Παλαιοδιαθηκικές εντολές.
Οι μεν Θεοί, οι δε σκλάβοι στον κήπο που δημιούργησαν γι αυτούς οι Θεοί.
God wants his Gardener.
We read in Old Testament: the Lord God created man, and put him in the paradise of bliss, 16 to work it and take care of it. Genesis 2: 15
As long as God was in need of a gardener, then the gods on earth need their gardeners . The Rockefeller family is one such a family. Like their immediate colleagues, they need food pure, untainted by pesticides, chemical fertilizers, which are not genetically modified. For this reason they created the Amish, a group of traditional Christians originating from Swiss Anabaptists. The Amish are known for simple living, plain dress, and reluctance to adopt many conveniences of modern technology. Amish church groups seek to maintain a degree of separation from the non-Amish world. The use of cars is not allowed by any Old and New Order Amish, nor are radio, television or in most cases the use of the Internet. They do not permit electricity or telephones in their homes.