θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, March 27, 2016

Ο άγιος ΣΠΥΡΙΔΩΝ κι ο άγιος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΤΑΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΣ ΝΑΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ ! ! !

 
Ο άγιος ΣΠΥΡΙΔΩΝ κι ο άγιος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΤΑΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΣ ΝΑΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ ! ! !

Οι δύο αυτοί “άγιοι” έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: ΓΚΡΕΜΙΖΑΝ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΚΙ ΕΣΠΑΓΑΝ ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ! ! !
Στο βίο του αγίου Σπυρίδωνα (12 Δεκ.) διαβάζουμε: "Ζούσε ακόμη στην επισκοπή του, όταν ο πατριάρχης Αλεξανδρείας κινούμενος από ΘΕΙΟ ΖΗΛΟ και ποθώντας να ιδεί την επαρχία του ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ με τα οποία ήταν γεμάτη η Αθήνα, κάλεσε στην επισκοπή του όλους τους... αρχιερείς για μια κοινή επιχείρηση.
Στην πρόσκληση του πατριάρχη έσπευσαν όλοι οι επίσκοποι κι ένας μεγάλος αριθμός φανατικών χριστιανών να ανταποκριθούν.
Στη μέρα που ορίστηκε, άρχισε από όλους θερμή η κοινή προσευχή κι οι παρακλήσεις.
Το αποτέλεσμα ευλογημένο. Ένα - ένα άρχισαν να γκρεμίζουν και να κάνουν συντρίμμια τα διάφορα Ελληνικά σύμβολα με τις ενέργειες των επισκόπων και των φανατικών πιστών"
Saint Spyridon and Saint Nicholas demolishes temples and statues.
These two saints have a common feature: demolishes the ancient Greek temples and they smashed the statues.
In the life of Saint Spyridon (December 12) we read: "still lived in his diocese, when the Patriarch of Alexandria moved by divine zeal and craving to should see the province free from Greek statues which were full Athens, called the diocese of all priests for a joint venture. In the patriarch's invitation rushed all bishops and a large number of fanatical Christians to respond.
On the day appointed, he started all warm common prayer and the prayers. The result was blessed. One by one started to pull down and make debris various Greek symbols with the actions of bishops and fanatical believers "