θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, March 05, 2016

Οι Έλληνες δεν πιστεύουν στην ανάσταση.


Οι Έλληνες δεν πιστεύουν στην ανάσταση.
Το αναφέρει ξεκάθαρα ο Αισχύλος στις Ευμενίδες.
Απόλλων: «Μα όταν χώμα πιει αίμα ανθρώπου, μια και πέθανε, ανάσταση δεν γίνεται καμμιά. Δεν έκανε ο πατέρας μου (ο Δίας) κανένα ξόρκι για τον θάνατο». Αισχύλου Ευμενίδες Στ. 647
«ἀνδρὸς δ' ἐπειδὰν αἷμ' ἀνασπάσῃ κόνις
ἅπαξ θανόντος, οὔτις ἔστ' ἀνάστασις. τούτων ἐπῳδὰς οὐκ ἐποίησεν πατὴρ

οὑμός». Aeschylus Trag., Eumenides Line 647
The Greeks do not believe in the resurrection.
This clearly says Aeschylus in his tragedy Eumenides.
Apollo: "But when dirt drink human blood, and one died, the resurrection is not possible. My father (Zeus) Didn’t no spell for death. " Aeschylus Eumenides f. 647