θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, February 13, 2016

Tο νόημα του ύμνου «Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν».


 

Tο νόημα του ύμνου «Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν».
«Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν, οι δε εκζητούντες τον Κύριον, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού».
Τι υποκρύπτεται πίσω από αυτόν τον αθώο ύμνο; Μία αναίσχυντη ομολογία: Οδήγησαν στην φτώχεια του ευφυείς, εργατικούς και πολυμήχανους Έλληνες, τον σωτήρα της οικουμένης και εξασφάλισαν πλούτο και άνετη ζωή στους άχρηστους οπαδούς τους που ο Παύλος τους αποκαλεί σκύβαλα, τα περιτρίμματα της αγοράς και μή όντα. Για την πλήρη υποταγή των Ελλήνων, κατάσχεσαν όλα τα τρόφιμα και όποιος δεν ήθελε να πεθάνει της πείνας, έπρεπε υποταγμένος να πάει στην εκκλησία κάθε κυριακή για να πάρει λίγο ψωμί. Αυτό μας το υπενθυμίζει το “αντίδωρο” που μοιράζει ο παπάς στο τέλος της λειτουργίας. 
The meaning of the hymn "Rich went Poor  and got hungry".
What lurks behind this innocent anthem? A shameless confession: They led to the poverty the intelligent, hardworking and resourceful Greeks, the savior of the world and ensured wealth and comfortable life in their worthless followers that Paul calls the chaff, market peritrimmata and non-beings. For the complete subjugation of the Greeks, they seized all food and anyone who did not want to die of hunger, had to be submissive and  to go to the church every sunday to get some bread. This reminds us the "holy bread" distributed by the priest at the end of the mass.