θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, February 06, 2016

O γελωτοποιός είναι έθιμο του παρακμιακού και ανθελληνικού Βυζαντίου.

 
 
O γελωτοποιός είναι έθιμο του παρακμιακού Βυζαντίου.

Όταν στις αυλές των Ελλήνων βασιλέων ζούσαν φιλόσοφοι και επιστήμονες, στην αυλή των βυζαντινών ανθελλήνων ζούσαν φασουλήδες.
Ανάμεσα στα πολλά έθιμα που το μοναρχικό καθεστώς της Κωνστα­ντινούπολης παρέλαβε από την Ασία, ήταν και το έθιμο της ύπαρξης γελωτοποιού, ο οποίος είχε το δικαίωμα, για να διασκεδάζει το βασιλιά, να λέει και να κάνει αυτά που δεν τολμούσαν ούτε οι ισχυρότεροι υπουργοί. Το έθιμο αυτό, όπως και πολλά άλλα, διαδόθηκε κατά τον μεσαίωνα από την Κων­σταντινούπολη στις αυλές της Δύσης. Ο γελωτοποιός λοιπόν της εποχής του Θεόφιλου, που ονομαζόταν Δένδερης και ήταν, σύμφωνα με τους χρονογράφους, ένα ανάπηρο και παράφρον ανθρωπάκι, δεν διέφερε σε τίποτα από τον ομηρικό Θερσίτη.

Κων. Παπαρρηγόπουλος βιβλίο 10ο Λέοντας Ε΄. Μιχαήλ Β΄. Θεόφιλος. σελ. 409 Εκδόσεις Κάκτος 1992

 
The jester is a custom of the decadent Byzantium.
When in the courtyards of Greek kings lived philosophers and scientists, in the courtyard of the anti-Greek Byzantine lived ridiculous persons.
Among the many customs that the monarchical regime of Constantinople received from Asia, was the custom of the jester, who was entitled to entertain the king, to say and to do what they do not dare the most powerful ministers. This custom, like many others, was spread during the Middle Ages from Istanbul to western yards. The jester of the Theophilos era called Dendera and was, according to the chroniclers, a disabled and insane little man who did not differ in any way from the Homeric Thersites.

Kon. Paparrigopoulos book 10th Leo Ε΄, Michael Β΄, Theofilos.
pp. 409 publishing house Kactus 1992