θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, February 20, 2016

Π. Διαθήκη: Παιδιά μου σας χαρίζω την περιουσία των άλλων.
Π. Διαθήκη: Παιδιά μου σας χαρίζω την περιουσία των άλλων.

Μία “Διαθήκη” περιλαμβάνει έναν κατάλογο της διάθεσης περιουσιακών στοιχείων .
Ο Χριστιανισμός λατρεύει δύο “Διαθήκες”. Μία Παλαιά και μία καινούργια. Αυτές οι δύο Διαθήκες, έχουν κάτι το πρωτοφανές. Ο Διαθέτων (λέγε με Θεό) παρέχει στους κληρονόμους του μία περιουσία που δεν του ανήκει. Ο πατέρας την διαθέτει στον αγαπημένο του λαό και ο “Υιός του Θεού” στους οπαδούς του, τους προσήλυτους στην θρησκεία του πατέρα.
...
ΙΗΣΟΥΣ ΝΑΥΗ 24:13. Ακόμα σας έδωσα μια χώρα, που γι’ αυτήν δεν εργαστήκατε και πόλεις που δεν τις χτίσατε εσείς αλλά απλώς εγκατασταθήκατε σ’ αυτές· αμπέλια και λιοστάσια, που τρώτε τους καρπούς τους, αν και δεν τα φυτέψατε εσείς”».

Old Testament: My children I give you the property of the others.
A "Testament" includes a list of the disposal of assets.
Christianity worships two "Testaments". One old and one new. These two Testaments have something unprecedented. The disposer (aka God) gives the heirs a fortune that does not belong to him. Father to have to his favorite people and the "Son of God" to his followers, their converts to the religion of the father.