θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, February 26, 2016

ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΠΑΙΟΝΤΕΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΔΙΣΤΡΕΣΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΠΑΙΟΝΤΕΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΔΙΣΤΡΕΣ 
“Οι χριστιανοί παριστάνουν τους επαΐοντες σε υπηρέτες και μοδίστρες”. έλεγε ο Βολταίρος. Κι όταν έβλεπαν κανένα μορφωμένο κρύβονταν. Όπως όλοι οι από καταβολής κόσμου απατεώνες.
Οι σοφοί Έλληνες είναι για τους θηρευτές μοδιστρών και υπηρετών ότι το σκόρδο για τους βρυκόλακες…“Αγαπητέ μου, δεν είναι η ώρα τώρα να κάνω εχθρούς”. Είπε στο νεκρικό κρεβάτι, ο Βολταίρος απαντώντας σε παρότρυνση παπά να αποτάξε...ι τον Σατανά.
«Τους ασεβείς και καταραμένους αυτούς Ελληνιστές, και με φωτιά και με ξίφος και με πνιγμό και με κάθε τρόπο θανατώστε τους. Μαστιγώστε , φυλακίστε, κόψτε τους τη γλώσσα, ύστερα το χέρι και αν επιμένουν, τότε στείλτε τους στο βυθό της θάλασσας.
ΕΙΜΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ , ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝ.
Αν με ρωτήσει κανείς τι είμαι , απαντώ Χριστιανός είμαι!»

Οδηγίες του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ μας ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ… (του εγκάθετου από το Σουλτάνο).
Εν σωτηρίω έτει 1453. Βοήθειά μας. Αμήν.
“Τους ασεβείς και καταραμένους αυτούς Ελληνιστές, και με φωτιά και με ξίφος και με πνιγμό ... Ράβδιζε, είργε (φυλάκιζε), είτα γλώσσαν αφαίρει είτα χείρα απότεμνε καν και ούτω μένη κακός, θαλάττης πέμπε βυθώ.»
Φυσικά ο ευνοούμενος του Σουλτάνου είχε ήδη κάψει τα έργα του Πλήθωνα σε δημόσιο χώρο και αργότερα εκτέλεσε και τον μαθητή του Πλήθωνα Ιουβενάλιο.

Christians pretend the connoisseurs in servants and dressmakers.
"The Christians pretend connoisseurs in servants and dressmakers." Voltaire said. And when they saw an educated they were hiding. Like all of cheaters. Wise Greeks for predators Clothing and servants is that garlic for vampires. "My dear, I'm not the time now to make new enemies.
" Told at the deathbed, Voltaire answering to the priest who aked hom to dismiss Satan. "They were wicked and cursed them Hellenists, with fire and sword and drowning and otherwise kill them. Flog, reroll, cut the tongue, then if they insist, send them to the seabed. I am a Christian, therefore I can not be Greek. If anyone asked me what I am, I say I am a Christian! "
Directions of the Ecumenical Patriarch Gennadios Scholarios ... (Planted by the Sultan). In salvation anno 1453.