θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, February 08, 2016

Το κατηχητικό είναι μία φυλακή


 
 
Το κατηχητικό είναι μία φυλακή

-Το κατηχητικό είναι μία φυλακή στην οποία τα παιδιά εκτίουν ποινή για την κακή συνείδηση των γονέων τους.

-Θέτοντας παράλογες ερωτήσεις οι “Θεολόγοι” ζουν με ανατολίτικη πολυτέλεια στα πανεπιστήμια, και γίνονται σεβαστοί ως εκπαιδευμένοι και εφυιείς άνθρωποι.

H. L. Mencken

The Sunday school is a prison

-The Sunday school is a prison in which children are serving a sentence for the bad conscience of their parents.
- Setting Absurd questions "Theologians" living with oriental luxury in universities, and respected as educated and intelligent people.

H. L. Mencken