θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, February 06, 2016

ΟΙ «ΜΕΓΑΛΟΙ» ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ !

 
 
 

ΟΙ «ΜΕΓΑΛΟΙ» ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ! 
 
Ο «Μέγας» Κωνσταντίνος δολοφόνησε με φρικιαστικό τρόπο την γυναίκα του Φαύστα, τον γυιό του Κρίσπο, τον εγγονό του και τον γαμπρό του Μάξιμο.
Ο «Μέγας» Θεοδόσιος βαρύνεται ανάμεσα σε άλλα και με τη σφαγή του Ιπποδρόμου στη Θεσσαλονίκη το +590 με 15.000 θύματα.
 Ο «Μέγας» Αθανάσιος έζησε με κολακείες, δωροδοκίες, πλαστογραφίες, συκοφαντίες, με τη βία ενάντια στους εχθρούς του, τις πυρπολήσεις ναών και τις δολοφονίες. Δολοφόνησε τον επίσκοπο Αρσένιο και βίασε γυναίκα.
Ο «Μέγας» Βασίλειος, Αρχιεπίσκοπος Καισαρείας: Ονόμασε τους Έλληνες «εχθρούς». «Είναι εχθροί οι Έλληνες, διότι διασκεδάζουν καταβροχθίζοντας με ορθάνοιχτο στόμα τον Ισραήλ .» εις προφήτην Ησαΐα 9.230.8
Ο «Μέγας» Φώτιος θα γίνει πατριάρχης το 858 με μια απίστευτη ίντριγκα ανεβαίνοντας τα σκαλιά της ιεραρχίας μέσα σε πέντε μέρες.
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ : Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΓΑΣ ! ! !
ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΟΜΩΣ , ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑ.
Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ! ! !
Μία κορυφαία παγκοσμία προσωπικότητα όλων των εποχών, με τη μεγαλύτερη επιρροή. Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ είναι ένας από τους μεγαλύτερους στρατηγούς όλων των εποχών και στρατιωτικό πρότυπο για όλους τους μετέπειτα μεγάλους στρατηγούς της ιστορίας. Ίδρυσε πάνω από 70 πόλεις και πολυάριθμες βιβλιοθήκες και ΑΛΛΑΞΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ με την διάδοση του Ελληνικού πολιτισμού στην Ευρασία.
 
The " Great " of Christianity.

 The "Great" Constantine murdered in gruesome way his wife Fausta, his son Priscus, his grandson and his groom Maximus.
 The "Great" Theodosius bear among others the slaughter of the hippodrome in Thessaloniki 590 - with 15.000 victims.
 The "Great" Athanasius lived with flattery, bribery, forgery, slander, violence against his enemies, the burning of churches and killing. He murdered Bishop Arsenius and raped a woman.
 The "Great" Basil, Archbishop of Caesarea: Call the Greeks 'enemies'. "The Greeks are enemies, because fun with mouth wide open devouring Israel. 'In prophet Isaiah 9.230.8
 The "Great" Fotios will become patriarch at +858 with an incredible intrigue going up the steps of the hierarchy in five days.
 Alexander, the actual Great.
 But only one holds the actual title of Great. Alexander the Great. A leading global personality of all time with tremendous influence. Alexander is one of the greatest generals of all time and military standard for all subsequent great generals of history. Founded more than 70 cities and numerous libraries and changed the history of the world with the spread of Greek culture in Eurasia.