θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, February 20, 2016

Μόνον στην Ελλάδα ένας μαραγκός έγινε Θεός.

 
Μόνον στην Ελλάδα ένας μαραγκός έγινε Θεός.

Η Ελλάδα είναι η πραγματική χώρα της ευκαιρίας. Σ' αυτήν ένας μαραγκός έγινε Θεός .
Λένε πως η Αμερική είναι η χώρα της ευκαιρίας. Εκεί λένε πως μπορεί ένας πάμπτωχος άνθρωπος να γίνει μεγιστάνας της βιομηχανίας, του εμπορίου, των πετρελαίων, του τύπου. Όμως αυτό είναι μεγάλο λάθος. Η πραγματική χώρα της ευκαιρίας είναι η Ελλάδα. Στην Ελλάδα κατάφερε ένας πτωχός μαραγκός, να ιδρύσει μία θρησκεία , να γίνει Θεός και να κληρονομήσ...ει στους οπαδούς του όλον τον πλούτο που κατάσχεσε από την Ελληνική θρησκεία.

Only in Greece a carpenter became God.
Greece is the real country of opportunity. In such a country a carpenter became God.
They say that America is the land of opportunity. There say that a man can be destitute tycoon of industry, trade, oil, type. But this is a big mistake. The actual place of opportunity is Greece. In Greece managed a poor carpenter, to establish one religion, to become God and inherit his followers around the wealth confiscated from the Greeks.