θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, February 13, 2016

(Οι χριστιανοί) Μετέβαλαν ολοκληρωτικά την συνείδηση των Ελλήνων.


 
(Οι χριστιανοί) Μετέβαλαν ολοκληρωτικά την συνείδηση των Ελλήνων.

(Οι χριστιανοί) Μετέβαλαν ολοκληρωτικά την συνείδηση των Ελλήνων με την επιβολή ενός εξουσιαστικού προτύπου (Την κρατική ιδεολογία) που δρα με διαρκή καταναγκασμό, με χρήση εκφοβισμού και συστηματική πλύση εγκεφάλου εφ όσον ξεκινά από την νηπιακή ηλικία. Παν.  Μαρίνης “φωνή εξυπνυσμού” σ. 577

(Christians) totally changed the consciousness of the Greeks with the imposition of an authoritarian model (state ideology) that acts with constant coercion, using intimidation and systematic brainwashing witch starts from infancy. Pan. Marinis