θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, February 12, 2016

Η γάτα τρώει το περιστέρι.


Η γάτα τρώει το περιστέρι.
Η γάτα είναι ή Ελληνική σκέψη που κατανικά την τυραννική εξουσιαστική ιδεολογία που επεβλήθη στους Έλληνες.
The cat eats the dove.
The cat is the Greek thought which defeats the tyrannical authoritarian ideology imposed
to Greeks.