θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, February 26, 2016

ΝΕΣΤΟΡΙΟΣ : Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΝΥΧΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ


 
 

ΝΕΣΤΟΡΙΟΣ : Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΝΥΧΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

Το τέλος των Ελευσινίων μυστηρίων και η επικράτηση της «μεγάλης σύγχυσης» (Χριστιανισμός)
Το +170, οι Σαρμάτες κατέστρεψαν τον ναό της Θεάς Δήμητρας στην Ελευσίνα, ο οποίος όμως ανοικοδομήθηκε από το Μάρκο Αυρήλιο, που μυήθηκε κι ο ίδιος στα Μυστήρια.
Ο Αυτοκράτορας Ουαλεντινιανός Α΄ προσπάθησε να τα καταργήσει, αλλά συνάντησε πολλές αντιδράσεις, οπότε συνεχίστηκαν μέχρι την εποχή του Θεοδοσίου Α’. ο οποίος με διάταγμα το +392 διέταξε το κλείσιμο όλων των ιερών/ναών των Θεών, σε μια προσπάθεια να καταστείλει την αντίσταση ΤΩΝ
ΛΑΤΡΕΥΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ , στην επιβολή του Χριστιανισμού ως κρατική και μόνη υπαρκτή θρησκεία της αυτοκρατορίας.

Έτσι τα Ελευσίνια Μυστήρια εξαλείφθηκαν το +396, όταν ο βασιλιάς των Γότθων Αλάριχος μαζί με Χριστιανούς παπάδες και μοναχούς κατέστρεψαν το ιερό της Ελευσίνας και θανάτωσαν όλο το ιερατείο.
Τελευταίος νόμιμος ιεροφάντης των Μυστηρίων φαίνεται από τις πηγές να είναι ο Ευμολπίδης Νεστόριος, ο οποίος «ανήγγειλε την αρχή της μεγάλης πνευματικής νύχτας για την ανθρωπότητα”.
Ευνάπιος, Μυημένος στα Μυστήρια και ιεροφάντης.

Christianity: The beginning of the great spiritual night for humanity.
The end of the Eleusinian mysteries and the prevalence of the "great confusion" (Christianity)
At the 170, the Sarmatians destroyed the temple of goddess Demeter in Eleusis, but which was later constructed by Marcus Aurelius, which was initiated and he at the Sacraments. The Emperor Valentinian tried to abolish them, but he met many reactions, so continued until the reign of Theodosius 1st who decreed at +392 and ordered the closure of all shrines / temples of the gods in an attempt to suppress the resistance of worships in the ancestral Greeks to the imposition of Christianity as the only religion of the empire. So the Eleusinian Mysteries were eliminated in 396, when the king of the Goths Alaric with Christian priests and monks destroyed the sanctuary of Eleusis and killed the entire priesthood.

Last legitimate Hierophant of the Mysteries seem from the sources to be the Eumolpidae Nestorius, who "announced the beginning of the great spiritual night for humanity." Eunapios, initiate of the Mysteries and Hierophant.